Krisberedskap i länet

Sedan 2014 finns en strategi för hur kommuner och myndigheter i Östergötlands län ska samverka vid en större händelse eller kris. Strategin som kallas Samverkan Östergötland, ska skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de som bor, vistas eller verkar i länet.

Deltagarna består av representanter från länets kommuner (inkl. räddningstjänsterna), Polismyndigheten i Östergötlands län, Region Östergötland, Försvarsmakten och Länsstyrelsen Östergötland. Strategin riktar sig till alla aktörer som blir involverade i större händelser, stora olyckor och kriser som kräver samverkan mellan aktörerna.

Här kan du titta på en informationsfilm om Samverkan Östergötland.