Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varnings- och informationssystem som används för att varna och informera allmänheten vid allvarliga händelser och större olyckor.

Om en allvarlig händelse uppstår och allmänheten måste informeras sänds Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). VMA utgörs av ett utomhuslarm och av meddelande i radio och TV. Från och med 1 september 2014 kan allmänheten numera också varnas via talmeddelande till fast telefon.

Utomhuslarmet låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder, och låter i 7 sekunder igen. Signalen upprepas i minst 2 minuter. När faran är över hörs signalen igen i 30 sekunder. Signalerna provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

När du hör VMA-signalen, tänk på följande:

  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster och ventiler.
  • Sätt på TV:n och lyssna på radion för information, främst Sveriges Television (SVT) Sveriges Radio (SR).
  • Gå inte ut förrän du hör den 30 sekunders långa signalen som betyder att faran är över).