Lokala föreskrifter

Kommunfullmäktige beslutar om lokala föreskrifter inom vissa områden för den allmänna ordningen och säkerheten i kommunen t ex renhållning och avfallshantering.

Dokument lokala föreskrifter (pdf)

andrade-lokala-ordningsforeskrifter-for-vadstena-kommun-d0713f8c-e760-48a2-84fe-b3fa1ab27902 (pdf, 1,91 MB)

Lokala ordningsföreskrifter

lokala-foreskrifter-for-att-skydda-manniskors-halsa-och-miljo (pdf, 296,75 KB)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena kommun

lokala-foreskrifter-om-brandskyddskontroll (pdf, 18,36 KB)

Lokala föreskrifter om brandskyddskontroll

alaggande-om-gangbanerenhallning (pdf, 53,94 KB)

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning

lokala-avfallsforeskrifter-vadstena-kommun (pdf, 193,31 KB)

Lokala avfallsföreskrifter

lokala-ordningsforeskrifter-for-torghandel-vadstena-kommun-2021 (pdf, 228,64 KB)

Lokala föreskrifter för torghandel (2021)