Mänskliga rättigheter

Alla har lika värde och samma rättigheter

De mänskliga rättigheterna omfattar alla människor och slår fast att alla är födda fria, har lika värde och samma rättigheter. De styr över statens makt och skyldighet gentemot individen. Rättigheterna är en del av folkrätten och finns nedskrivna i flera internationella överenskommelser.

I Sverige har regeringen det största ansvaret för att rättigheterna efterlevs, men kommuner, landsting och myndigheter har också ansvar. Vadstena kommun arbetar aktivt för jämlikhet, jämställdhet och inkludering. Vårt arbete syftar till att alla ska se, förstå, värdesätta och tillvarata människors olikheter.