Jävsnämnden 13 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Anslaget sattes upp: 2023-03-16
Sista dag för överklagande: 2023-04-06
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson