Vatten & avlopp

Det viktigaste livsmedlet på jorden är vatten som är en förutsättning för allt liv. Var kommer ditt dricksvatten ifrån och vart går det avloppsvatten som kommer från de aktiviteter du gör under dagen?

Vatten och Avfall i Motala kommun sköter drift och underhåll av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommun. Vatten – och avfallsnämnden är också gemensam för Motala och Vadstena.