Hur kan jag hjälpa till?

Stötta frivilligorganisationer

Flera frivilligorganisationer och kyrkliga samfund genomför olika typer av hjälpaktioner för att hjälpa de som flyr från kriget. Ta kontakt med dessa för att undersöka vilken hjälp eller stöd de behöver. Du kan också hjälpa till genom att anmäla ditt intresse för frivilliguppdrag inom kommunen som t ex jourhem.

Kommunen kan i nuläget inte ta emot erbjudanden om leksaker, kläder och mat. Vi kan inte heller ta emot erbjudanden om sängplatser i privatbostäder. Om behoven förändras går kommunen ut med en allmän förfrågan.

För dig som har kontakt med någon som flytt

Hjälp oss att sprida budskapet om hur viktigt det är att anmäla sig hos Migrationsverket. Ukrainska medborgare får visserligen vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva söka något tillstånd. Det innebär dock att de har mycket begränsad rätt till ekonomiskt bistånd och hälso- och sjukvård. De som söker asyl eller får tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har direkt större rätt till stöd. Samhället får också bättre förutsättningar att ge ett gott mottagande.

Migrationsverket har kontor i Norrköping Läs mer om öppettider på Migrationsverkets Servicecenter. Det går också att ansöka om uppehållstillstånd via en e-tjänst på migrationsverket.se

Har du på eget initiativ upplåtit ditt hem till personer som flytt kriget i Ukraina?

I så fall önskar vi på Vadstena kommun dina kontaktuppgifter så att vi har möjlighet att nå er med aktuell information. Kontakta Vadstena kommun via e-post integration@vadstena.se och berätta hur många som bor hos er och i vilka åldrar.

Hyr ut fastigheter till Migrationsverket

Om du har en omöblerad lägenhet eller fastighet att hyra ut kan det vara intressant för Migrationsverket och du kan läs mer på migrationsverket.se. Migrationsverket kan tyvärr inte ta emot erbjudanden om sovplatser i privatbostäder.

Hyr ut lägen­heter som asyl­bo­städer – Migrationsverket
Hyr ut fastighet – Migrationsverket

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk, och inte sprida rykten vidare så att man ofrivilligt bidrar till att förmedla felaktig information.