Kultur- och utbildningsnämnden 31 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-01-31
Anslaget sattes upp: 2022-02-03
Sista dag för överklagande: 2022-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson