Samhällsbyggnadsnämnden 20 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-06-20
Anslaget sattes upp: 2023-06-27
Sista dag för överklagande: 2023-07-18
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén