Socialnämndens utskott 31 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-10-31
Anslaget sattes upp: 2023-10-31
Sista dag för överklagande: 2023-11-21
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström