Livsmedelskontroll

I Vadstena kommun finns cirka 110 livsmedelsverksamheter. Miljöavdelningen kontrollerar allt från restauranger, caféer och skolkök till Bed & Breakfast, kiosker och dricksvatten till allmänheten.

Livsmedelsinspektören gör både föranmälda och oanmälda besök. Vid besöket kontrolleras att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Personalen får berätta om rutiner och hur eventuella brister har hanterats. Livsmedelsföretagaren ska också kunna visa att alla som hanterar livsmedel i anläggningen har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet. Ibland tas också prov på olika livsmedel.