Samhällsbyggnadsnämnden 1 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-02-01
Anslaget sattes upp: 2022-02-07
Sista dag för överklagande: 2022-02-28
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén