Socialnämndens utskott 12 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-06-12
Anslaget sattes upp: 2023-06-13
Sista dag för överklagande: 2023-07-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström