Munkträdgården och Gamla teatern

1506
Munkträdgården är den ena av klostrets båda fruktträdgårdar. Den sträckte sig ursprungligen från klosterkyrkans sydfasad så långt söderut som ingången till klosterkyrkogården, men får sin nuvarande utsträckning 1506, då den höga tegelmuren tillkommer. I tegelmurens insida finns nischer för kalvarievandring och rester av beginernas hus.

1622
Efter klostrets stängning 1595 tillfaller gården Krigsmanshuskassan.

1798
Gården arrenderas ut till kronoinspektören Olof Regnstrand, som vill förvandla Munkträdgården till en lustpark, liknande Medevi.

1822 -1847
Köksbyggnaden uppförs närmast klosterkyrkan, den s.k. ”Suffletten”, och norra delen av längan närmast Klockarbacken, med den medeltida trädgårdsmuren som yttre vägg. Teglet kommer från de två rivna Fyrkanterna på slottet. Längan närmast Klockarbacken inrymmer en s.k. assemblésalong, som kan användas som danssalong och till teater. 1847 byggs den nuvarande teatersalongen, troligen efter ritningar av Abraham Nyström

1862
1862 förlänger sonen Olof Ulrik huset fram till Klostergatan för bostäder.

1882
Den sista föreställningen spelas på teatern, varefter den hyrs av den katolske pastorn Karlén till år 1903. Staten inlöser 1916 trädgården och teatern på nytt.

1940
Teatern restaureras och används som gästspelsteater och sedan 1966 av Internationella Vadstena-Akademien

2014
Trädgården utgör en av Sveriges äldsta bevarade fruktträdgårdar med olika sorters äppel- och päronträd, på våren berömd för sina vackra klosterliljor stammande från klostrets tid. En modern örtagård är återuppförd i nordvästra delen. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)