Försäkringar

Samtliga barn och elever inom Vadstena kommuns verksamhetsområden omfattas av en olycksfallsförsäkring. Som verksamhetsområde räknas förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Upphandling av försäkring sker regelbundet vilket innebär att det inför ett nytt kalenderår kan bli ett nytt försäkringsbolag.

Olycksfallförsäkringen gäller dygnet runt och omfattar bland annat läkemedelskostnader, resekostnader och tandskadekostnader. Även skadade kläder och glasögon kan ersättas till viss del.

Observera att försäkringen endast är en olycksfallsförsäkring och gäller för en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Eleverna omfattas även av en tjänstereseförsäkring som gäller vid prao och skolresor.

Viktigt att komplettera med en sjukförsäkring!

Vårdnadshavaren bör själva komplettera med en sjukförsäkring. En sjukförsäkring täcker sjukdomsskador och kostnader som en olycksfallsförsäkring inte omfattar. Det gäller bland annat för gymnasieelever som på grund av ett tillfälligt funktionshinder (till exempel nedsatt rörlighet efter en operation eller sjukdom) behöver transport till och från gymnasieskolan.

Föräkringsbesked och skadeanmälan

Försäkringsbeskeden hittar du i informationsrutan Försäkringsbesked där du även får information om hur du anmäler en skada.