Enskilt vatten och avlopp

Är du inte ansluten till det kommunala ledningsnätet är det du som fastighetsägare som ansvarar för rening av avloppsvatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Om du har egen vattentäkt så är det även du som fastighetsägare som ansvarar för vattnets kvalitet och att det finns tillräckligt med vatten.