Öppna förskolan

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Den erbjuds istället för förskola och det finns ingen nedre åldersgräns för barnen.

Inriktningen på Öppna förskolan är:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan du knyta nya kontakter med andra barnfamiljer samt att personalen ger råd och stöd.


Öppna förskolan
Plats: Dalsgården, Skänningegatan 22.
Öppet: Onsdagar 9.00 – 11.30.