Socialnämnden 16 november

§ 166-168 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-16
Anslaget sattes upp: 2022-11-17
Sista dag för överklagande: 2022-12-08
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström