Årsredovisning

Årsredovisningen görs varje vår och är ett avslut på föregående års verksamhet.

Årsredovisningen är en avrapportering till Kommunfullmäktige. Där sammanfattas ekonomi, mål och verksamhet för året som har gått.

Årsredovisningen är den samlade översikten och omfattar alltså, förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform och stiftelseform.

Under pågående år görs också avrapportering i form av delårsrapporter.