Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-05-29
Anslaget sattes upp: 2023-06-12
Sista dag för överklagande: 2023-07-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson