Kommunala förskolor

Välkommen till Vadstenas förskolor med lärglädje i fokus!

Förskolorna i Vadstena arbetar för att ge barnen den bästa förskoletiden. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara på våra förskolor. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha tillit till sin egen förmåga och få lära och utvecklas tillsammans med andra barn.

Undervisningen möjliggör för olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra. Alla är vi olika och tillsammans blir det en tillgång.

Tre förskolor

De kommunala förskolorna är Gullvivan, Omma och Blanka. De ligger samtliga i tätorten och är lätta att nå via gång- och cykelvägar.

Vadstenas kommunala förskolor har en hög grad av legitimerade förskollärare.