Sök i kommunens diarium

Just nu bygger vi om vårt webbdiarium

På sidan om Sammanträden & Protokoll hittar du protokoll från årets sammanträden, att ladda ner.

Vill du ta del av äldre protokoll, postlistan eller letar efter en specifik handling som inte finns tillgänglig på sidan om Sammanträden & Protokoll, ta kontakt med den nämnd som handlingen tillhör, i första hand via e-post:

kommunstyrelsen@vadstena.se

kulturochutbildningsnamnden@vadstena.se

samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se

socialnamnden@vadstena.se

Det går också bra att kontakta kommunens servicecenter på telefon 010 – 234 70 00.