Kommunstyrelsens utskott 27 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-27
Anslaget sattes upp: 2023-03-10
Sista dag för överklagande: 2023-03-31
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltningen
Anslaget av: Christina Andersson