Gällande detaljplaner

Här hittar du information kring de gällande detaljplaner, stadsplaner, byggnadsplaner samt områdesbestämmelser i Vadstena kommun.

Navigera i kartan och klicka inom en polygon för att ta fram mer information om berörda planen.

Klicka på länken “Gällande detaljplaner” för att öppna kartan (i ett nytt fönster). Där får du sedan zooma in till rätt område i Vadstena, klicka på det område som du är intresserad av i kartan. Då kommer det att öppnas en liten ruta. Där klickar du på länken och får då fram handlingar på vad detaljplanen säger i just det området.

I listan vid vänster finns de detaljplaner som har vunnit laga kraft inom de senaste 6 månaderna.

Kontakta gärna plan- och bygglovavdelningen om du upptäcker något fel med kartfunktionen.