Socialnämndens utskott 17 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-17
Anslaget sattes upp: 2023-03-17
Sista dag för överklagande: 2023-04-07
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström