Sotning

Kommunen är, i brandförebyggande syfte, ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Nu är det två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Det går att ansöka om att få sota själv eller att lämna arbetet till någon annan än den kommunen utsett. Här kan du läsa mer hos Motala kommun om vad som gäller och fylla i ansökningsblankett.

Det är bara själva sotningen du kan göra själv, inte brandskyddskontrollen.

Varje år beslutar fullmäktige om taxa för bland annat sotning. Det sker efter årlig indexuppräkning, som vanligvis görs i juli. Sotningsindexet för 2020 är försenat. Indexet är kopplat till avtalsrörelsen. På grund av corona är avtalsrörelsen uppskjuten till hösten 2020. Därför har inte ett nytt sotningsindex kunnat fastställas än. SKR har kontakt med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund för att se vilka konsekvenser detta får och vad vi kan göra för att hantera dem.

Läs mer: Aktuella taxor & avgifter