Kontor. Planering. Näringsliv och företagande.

Näringslivsservice

Turism- och näringslivsavdelningen är en väg in i kommunen i frågor som rör turism, näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap och gemensam platsmarknadsföring.

Vadstena kommun samverkar med externa företagsstödjande organisationer och lotsar vidare utifrån företagarens utmaningar och behov.
Lokalt leder vi processer och nätverk samt arrangerar mötesplatser för näringslivet och kommunen.

Besök också gärna näringslivets egna sida på Näringsliv | info.vadstena.se