Kontor. Planering. Näringsliv och företagande.

Näringslivsservice

Vadstena Turism & Näringsliv AB är en väg in i kommunen i frågor som rör turism, näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap och gemensam platsmarknadsföring.

Kommunens bolag samverkar med externa företagsstödjande organisationer och lotsar vidare utifrån företagarens utmaningar och behov.
Lokalt leder vi processer och nätverk samt arrangerar mötesplatser för näringslivet och kommunen.

Besök också gärna näringslivets egna sida på Näringsliv | info.vadstena.se