E-tjänster för lov- och anmälningsärenden

På den här sidan hittar du alla e-tjänster för lov- och anmälningsärenden. Via e-tjänsterna kan du också följa ditt ärende, lämna kompletteringar och ta del av beslut. Som granne kan du även lämna svar på grannehörande.

Söka bygglov och andra åtgärder Till e-tjänsten
Mina byggärenden Till e-tjänsten
Komplettera ditt bygglovsärende Till e-tjänsten
Handlingar inför startbesked Till e-tjänsten
Begäran om slutbesked Till e-tjänsten
Kommunikation med handläggare Till e-tjänsten
Lägg till intressent till ditt byggärende Till e-tjänsten
Lämna svar vid grannhörande Till e-tjänsten
Ta del av beslut som granne eller sakägare Till e-tjänsten

E-tjänsterna kräver e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kontakta planochbygg@vadstena.se eller ring 010-234 70 00.

Använd inte e-tjänsterna om du har skyddad identitet. Du ska istället ansöka via en vanlig blankett.