Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens lokala “regering”. Den består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Man sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av någon annan nämnd eller styrelse. Kommunstyrelsen leder och samordnar också kommunens ekonomi, har ett övergripande arbetsgivaransvar samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

De handlingar som publiceras inför politiska sammanträdena är förvaltningarnas förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Underliggande handlingar är alltså arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat (underskrivet). De underliggande handlingarna är alltså beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. De politiska beslut som fattas på sammanträdena framgår av de protokoll som också publiceras på denna sida.

Kommunstyrelsen sammanträden 2022

2 februari: Protokoll
7 mars: Extra KS; Protokoll
6 april: Protokoll
11 maj Protokoll
8 juni Protokoll
7 september Protokoll
5 oktober Kallelse
2 november
30 november

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2021

3 februari; Protokoll
17 mars; Extra KS Protokoll
7 april; Protokoll
21 april, Extra KS; Protokoll
5 maj;  Protokoll
2 juni; Protokoll
8 september; Protokoll
6 oktober, Protokoll
3 november; Protokoll
1 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2020

5 februari; Protokoll
4 mars; Protokoll
1 april; Protokoll
6 maj; Protokoll
3 juni; Protokoll
7 oktober; Protokoll
4 november; Protokoll
2 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2019

6 februari; Protokoll
3 april; Protokoll
5 juni; Protokoll
4 september; Protokoll
2 oktober; Protokoll
6 november; Protokoll
4 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll