Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens lokala “regering”. Den består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Man sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av någon annan nämnd eller styrelse. Kommunstyrelsen leder och samordnar också kommunens ekonomi, har ett övergripande arbetsgivaransvar samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

Kommunstyrelsen sammanträden 2024

15 januari: Protokoll
12 februari: Protokoll
11 mars: Protokoll
8 april: Protokoll
13 maj: Protokoll
10 juni: Kallelse och handlingar
17 juni extra: Protokoll
9 september:
14 oktober:
11 november:
16 december:

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2023

13 februari: Protokoll
13 mars: Protokoll
11 april: Protokoll
15 maj: Protokoll
29 maj (extrainsatt): Protokoll
12 juni: Protokoll
11 september: Protokoll
9 oktober: Protokoll
13 november: Protokoll
4 december: Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2022

2 februari: Protokoll
7 mars: Extra KS; Protokoll
6 april: Protokoll
11 maj Protokoll
8 juni Protokoll
7 september Protokoll
5 oktober Protokoll
2 november Protokoll
16 november Protokoll
30 november Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2021

3 februari; Protokoll
17 mars; Extra KS Protokoll
7 april; Protokoll
21 april, Extra KS; Protokoll
5 maj;  Protokoll
2 juni; Protokoll
8 september; Protokoll
6 oktober, Protokoll
3 november; Protokoll
1 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2020

5 februari; Protokoll
4 mars; Protokoll
1 april; Protokoll
6 maj; Protokoll
3 juni; Protokoll
7 oktober; Protokoll
4 november; Protokoll
2 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2019

6 februari; Protokoll
3 april; Protokoll
5 juni; Protokoll
4 september; Protokoll
2 oktober; Protokoll
6 november; Protokoll
4 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll