Ledamöter

Arne Sjöberg (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Jenny Bytander (S)
Första vice ordförande

Bo Johansson (C) (gruppledare)
Andra vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Peter Karlsson (M) (gruppledare)
Carl-William Franzén (M)
Kerstin Ramå (M)
Jan Sundström (M)
Gary Sparrborn (M)
Emil Carlsson Ramö (M)
Patrik Vidarsson (M)
Desirée Forsén (S) (gruppledare)
Anders Hedeborg (S)
Fabian Thun (S)
Bashar Abboud (S)
Jane Råsten (S)
Göran Fältgren (S)
Victoria Gustafsson (S)
Frida Edholm (K)
Lars Ekström (K)
Moa Bjärestrand-Lindqvist (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Malin Löfstedt (K) (gruppledare)
Bengt-O Petersson (K)
Mats Wahrén (K)
Johan Lindell (K)
Anders Agnemar (C)
Margit Berggren Silvheden (C)
Thomas Strandberg (SD)
Rita Törnqvist (utan partitillhörighet)
Björn Sandberg (SD) (gruppledare)
Dag Källman (V) (gruppledare)
Eva Skoog (V)
Tommy Kennberg (MP) (gruppledare)
Julia Bernzen (MP)
Urban Tellström (KD)

Ersättare
Eva Sparrborn (M)
Daniel Nord (M)
Barbro Henricson (M)
Josefin Rosén (M)
Per-Arne Pettersson (S)
Ann-Chatrin Kristiansson (S)
Bo Ludvigsson (S)
Roger Durlind (S)
Kenneth Rydenlund (K)
Markus Gustafsson (K)
Lars Murling (K)
Ida Olai (K)
Lena Davidsson (C)
Jan Engholm (C)
Vakant (SD)
Gun Möller (V)
Anita Källman (V)
Sten Mattsson (MP)
Eivor Folkesson (MP)
Kennerth Sjösten (KD)  (gruppledare)
Roger Durlind (KD)