Boende för äldre

För dig som behöver stöd och hjälp finns möjlighet att ansöka om att flytta in på ett av kommunens två vård- och omsorgsboenden, det som ofta kallas äldreboende. Kommunens två vård- och omsorgsboenden heter Wasagården och Vätterngården. På våra vård- och omsorgsboenden får du allt det stöd som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser. Här bor du tryggt i din egen lägenhet med möjlighet till sociala aktiviteter och måltider. Boendena erbjuder även flera gemensamma utrymmen med trivsam miljö. För mer information om respektive boende klicka på bilden nedan.

Om du eller någon anhörig har frågor eller vill ansöka om särskilt boende är du välkommen att kontakta biståndskontoret.