Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är ett stöd som ger dig samvaro med andra och ett miljöombyte.

Korttidsvistelse

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till korttidsvistelse enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade. Korttidsvistelsen ger dig möjlighet till samvaro med andra och ett miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får en avlösning. Du kan få korttidsvistelse på ett korttidshem, hos en familj (stödfamilj) eller genom lägerverksamhet.

Du kan också få din korttidsvistelse i en annan verksamhet inom kommun som passar dig.