Dagverksamhet

Ljusgläntans dagverksamhet

Om du behöver social stimulans, samvaro eller andra aktiviteter som du inte kan få hemma, kan du ansöka om att få delta i kommunens dagverksamhet.

Ljusgläntans dagverksamhet riktar sig till personer med demensproblematik. Verksamheten syftar till att upprätthålla psykiska, fysiska och sociala funktioner. Dagverksamheten ligger i anslutning till Wasagården.

Adress: Gustav Wasas väg 1 A
Telefonnummer: 010-234 72 91

Till dagverksamheten tar man sig på egen hand, i sällskap av någon närstående eller med färdtjänst.

Ljusgläntans dagverksamheten för personer med demenssjukdom är öppen alla vardagar och ger personer möjlighet till socialt umgänge och personligt stöd. Verksamheten är också ett stöd och avlastning för anhöriga.