Korttidsvård

Du kan beviljas korttidsvård om du behöver en tids rehabilitering eller vård innan du kan återvända till ditt egna boende.

Korttidsvård är en insats som beviljas under kortare tid för att du ska få möjlighet till rehabilitering och vård med stöd av personal. Under tiden du vistas i korttidsvård sker regelbunden uppföljning och utvärdering för att du så snart som möjligt ska kunna återvända till ditt eget hem.

Korttidsvård verkställs på avdelningen Linnäs på Wasagården. Om du eller någon anhörig har frågor eller vill ansöka om korttidsvård är du välkommen att kontakta biståndskontoret.

Besöksadress korttidsboende
Adress:
Gustav Vasas väg 1 C, ingång på gaveln
Telefonnummer: 010-234 71 07