Korttidsvård

Du kan beviljas korttidsvård om du behöver en tids rehabilitering eller vård innan du kan återvända till ditt egna boende.

Korttidsvård är en insats som beviljas under kortare tid för att du ska få möjlighet till rehabilitering och vård med stöd av personal. Under tiden du vistas i korttidsvård sker regelbunden uppföljning och utvärdering för att du så snart som möjligt ska kunna återvända till ditt eget hem.

När du beviljas korttidsvård kan du få en plats på avdelningen Linnäs på äldreboendet Wasagården, alternativt en plats på någon annan avdelning inom äldreomsorgen i Vadstena kommun.
Adress: Gustav Vasas väg 1 C
Telefonnummer: 010-234 71 07