Korttidsvård

Korttidsvård är en insats som beviljas under kortare tid för att du ska få möjlighet till rehabilitering och vård med stöd av personal. Under tiden du har insatsen korttidsvård sker regelbunden uppföljning och utvärdering för att du så snart som möjligt ska kunna återvända till ditt eget hem.

Korttidsvård verkställs på avdelningen Linnäs på Wasagården.

Om du eller någon anhörig har frågor om korttidsvård är du välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgens reception på telefonnummer 010-234 71 50

Besöksadress korttidsboende
Adress:
Gustav Vasas väg 1 C, ingång på gaveln
Telefonnummer: 010-234 71 07