Elsa Petersons gård

1456
Rådmannen Gjord Larsson får tomten upplåten och är troligtvis även byggherre till det bäst bevarade borgarhuset från 1400-talet i Vadstena, en tegelbyggnad med vitputsade blinderingar, ursprungligen oputsad. Ingången till bostaden i övervåningen, som ursprungligen bara hade ett rum, har vitkalkade, fogstrukna väggar och nås i norra gaveln via en utvändig trappa. De två fönstren är förstorade men sitter på sina ursprungliga platser. Tidigare hade också huset motsvarande fönster mot granngården. Bottenvåningen inrymmer varulager. Den har idag, och sannolikt redan från början, en genomgång till affärsfastigheten vid Storgatan. Genom att marknivån nedanför Storgatan sedan medeltiden höjts omkring en meter verkar huset lägre än det gjorde när det byggdes.

1545
År 1545 skänker Gustav Vasa gården, ”en trästuffwe och ett gammalt stegerhus”, till sin läkare Hans Bårdskärare d.ä.

1705
År 1705, då gården tillhör handelsmannen Jonas Giöthe, förs den samman med granngården, och nya trähus uppförs.

1700-talet
Loftsboden i timmer ned mot Klostergatan tillkommer.

1935
Elsa Petersons Spetsaffär, grundad 1920, flyttar in på gården.

Slutet av 1900-talet
Frontespisen på stenhusets vindsvåning är monterad i slutet av 1900-talet. Balkongräcket satt ursprungligen i hörnet av Rådhustorget och Slottsgatan på stadshotellet som brann 1961. Var god respektera att trädgården är privat område.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)