Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 14 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-12-14
Anslaget sattes upp: 2021-12-15
Sista dag för överklagande: 2022-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson