Socialnämnden 14 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-12-14
Anslaget sattes upp: 2022-12-21
Sista dag för överklagande: 2023-01-11
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström