Läsårstider

Läsårstider 2022/2023

Höstterminen 2022
17 augusti – 20 december

Vårterminen 2023
9 januari – 15 juni

Lovdagar  höstterminen 2022
Höstlov  31 oktober – 4 november

Lovdagar  vårterminen 2023
Sportlov  20 februari – 24 februari
Påsklov   11 april – 14 april
Lovdag   19 maj, klämdag efter Kristi himmelsfärdsdag
Lovdag 5 juni, klämdag innan nationaldagen

Studiedagar höstterminen  2022 
15 september
30 november

Studiedagar vårterminen  2023 
24 januari
3 april
17 maj

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023
16 augusti – 19 december

Vårterminen 2024
8 januari – 13 juni

Lovdagar  höstterminen 2023
Höstlov  30 oktober – 3 november

Lovdagar  vårterminen 2024
Sportlov  19 februari – 23 februari
Påsklov   1 april – 5 april
Lovdag   10 maj, klämdag efter Kristi himmelsfärdsdag
Lovdag 7 juni, klämdag efter nationaldagen

Studiedagar höstterminen  2023 
14 september – utvecklingssamtalsdag
6 december

Studiedagar vårterminen  2024 
23 januari – utvecklingssamtalsdag
18 mars
29 maj

Förskolor och fritids har öppet alla vardagar (med undantag för studiedagar), även då skolan har jullov och sommarlov. När det är få barn på plats, till exempel under sommarlov, kan flera förskolor/fritidshem gå ihop och bedriva verksamhet tillsammans.

Ledighet under terminer

Planeringsdagar i förskolan

Personalen har fem studiedagar per år. För att underlätta för både personal och vårdnadshavare har studiedagarna samma datum för både förskolan och grundskolan. Dessa dagar håller en förskola öppet för att ta emot barn till vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna tillsyn själva. Förskolan drivs av vikarier den dagen.

Grundskolan

Grundskoleelever har skolplikt. Detta regleras i skollagen. Elever kan trots skolplikten få kortare ledigheter beviljade för enskilda angelägenheter, men längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl att göra så. Vårdnadshavare uppmanas att innan de ansöker om ledighet, noga tänka igenom konsekvenserna av ledigheten och hur eleven klarar att ta igen den undervisning som missas. Ansökan om ledighet beslutas av rektor.