Lediga jobb i Vadstena kommun

 • Badvärd till simhallen i Vadstena

  I din roll som badvärd hos oss i Vadstenas simhall kommer du att arbeta med badbevakning, simskola, kassatjänst och lokalvård. För att trivas som badvärd ska du tycka om att ta ansvar och vara flexibel då dina dagar består av många olika aktiviteter inom verksamheten. Simhallens personal ansvarar även för […]

 • Lärare till grundskolan i Vadstena

  Tjänsten innebär undervisning utifrån behörighet i flera basgrupper på mellanstadiet och eventuellt undervisning i skolans resursteam. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med läroplanens mål och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa […]

 • Arbetsterapeut till Hemsjukvården

  Vi söker dig som är intresserad och har engagemang för att arbeta i kommunal hemsjukvård. Du kommer att arbeta självständigt och möta vårdtagaren i dennes hem där du utgår från vårdtagarens behov. Arbetsterapeutens arbetsuppgifter innebär att utföra aktivitetsbedömningar och ge rehabiliterande insatser till de personer som bor i särskilt boende, […]

 • Sjuksköterskor till hemsjukvårdsenhet

  Vi söker dig som är intresserad och vill utveckla Kommunal hälso- och sjukvård i Vadstena Kommun tillsammans med oss på hemsjukvårdsenheten. Arbetsuppgifterna innebär att i ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut utföra hälso -och sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilt boende. Men ditt uppdrag kan även […]

 • Undersköterska till Vätterngården

  Arbetsuppgifterna består bland annat av att ge individuellt anpassad vård och omsorg samt social stimulans och aktivitet. Du lägger stor vikt vid individernas integritet och arbetar utifrån den nationella och lokala värdegrunden med individen i fokus. I arbetet ingår dokumentation enligt lag vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig […]

 • 2 nya tjänster som socialsekreterare i barn och familj

  Som socialsekreterare i barngrupp tilldelas du ärenden av 1:e socialsekreterare. Arbetsuppgifter kan vara mottagning av orosanmälningar, förhandsbedömningar, utredning, uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Som stöd i arbetet har du ärendehandledning som sker i grupp samt enskilt av 1:e socialsekreterare. Den första tiden har du stöd av en mentor. […]

 • Resurssamordnare (Familjehemssekreterare)

  I tjänsten om resurssamordnare utreder och handleder du familjehem, kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner. Du är behjälplig socialsekreterare och biståndshandläggare att hitta lämpliga HVB, stödboende, gruppboende och behandlingshem för ungdomar och vuxna. Du arbetar tillsammans med din kollega och utvecklar arbetet kring rekrytering och handledning av resurser samt samverkan med […]

 • Studie och yrkesvägledare till vuxenutbildningen

  Du kommer i din roll som studie- och yrkesvägledarna arbeta med studie- och yrkesvägledning samt antagning till vuxenutbildningen. Det kommer även ingå administrativa uppgifter såsom: -Bokade samtal och telefonsamtal, information om möjliga studie- och yrkesvägar, betygsfrågor, kartläggningar inför validering samt upprättandet av studieplaner. - Ansvara för Antagningsförfarande och registrering av […]

 • HR-konsult till Vadstena kommun

  Som HR-konsult jobbar du med att stötta cheferna i de olika förvaltningarna. Frågorna på ditt bord spänner brett över HR-området. Beroende på din bakgrund och intresse finns även möjlighet att ta ett större ansvar för vissa specifika områden. Du ger råd till cheferna i ärenden som rör rehabilitering, arbetsrätt, arbetsmiljö, […]

 • Semestervikarier 2022 till vård och omsorg

  I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål är för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund […]