Lediga jobb i Vadstena kommun

 • Poolpersonal till vård och omsorg

  Du lägger in tillgänglig tid i vårt vikariesystem TimeCare Pool, du bokas sedan ut på arbetspass utefter verksamheternas behov, det krävs stor flexibilitet och rörlighet av dig. Bemanningsbehovet varierar från dag till dag och ändras ofta med kort varsel. Du kommer utföra vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut […]

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Vadstena kommun

  Som miljö- och hälsoskyddsinspektör har du många kontakter med medborgare och näringsliv i Vadstena kommun. Du kommer att handlägga ärenden och utöva tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsarbetet planerar du självständigt samt genomför kontroller och tillsynsbesök. Du skriver fram delegationsbeslut och upprättar beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden samt ger information, vägledning och […]

 • Arbetsterapeut till hemsjukvårdsenhet

  I rollen som arbetsterapeut har du ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal. Du utreder, bedömer och genomför arbetsterapeutiska insatser samt ansvarar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Du handleder i olika vårdsituationer samt utbildar omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik och hantering av hjälpmedel. Som legitimerad yrkesutövare har du […]

 • Specialpedagog till Petrus Magni skola i Vadstena

  Petrus Magni skola är Vadstena kommuns högstadieskola där du som specialpedagog kommer vara en viktig del av skolans arbete med att arbeta mot vår gemensamma vision Trygga välmående barn med lust att lära. Du kommer arbeta med att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet ute på […]

 • Biblioteksassistent

  Som biblioteksassistent träffar du många människor varje dag när du rör dig runt i biblioteket. Du finns till hands för besökarna och hjälper till med allt från vägledning och handledning vid så väl självbetjäningsautomaten som datorn, eller någon annan digital enhet, till att nästa stund arbeta läsfrämjande. Arbetet innefattar att […]

 • Vadstena Fastighets AB söker fastighetsreparatör/ snickare

  Behovet av snickare kompetens växer. Hos oss kommer du arbeta med lösningsbaserat felavhjälpande jobb i första hand. Även mindre projekt kan förekomma. Vi har en del utrustning i ett snickeri som blir ditt ansvar. Du ingår i gruppen Teknik där ni jobbar tillsammans och enskilt. Arbetsflödet styrs utav order som […]

 • Vadstena Fastighets AB söker målare

  Som målare kommer du att arbeta med mindre till medelstora målningsprojekt vid vårt samlade bestånd. Ni blir en grupp om 3 st målare. Arbetet kräver att du har god självdisciplin och kan jobba självständigt. Men också vara serviceinriktad och kunna samspela med andra entreprenörer och medarbetare. Skötsel av måleriet delas […]

 • Vadstena Fastighets AB söker Timvikarie till lokalvård.

  Vi erbjuder dig ett arbete som lokalvårdare där du bidrar till en god inomhusmiljö för våra medborgare. I jobbet ingår städning av lokaler, korridorer och wc, påfyllning av förbrukningsmaterial mm. Arbete utförs både med handredskap och maskiner. Vi följer Insta och Pryl. Golvvård utförs av en mindre grupp ofta förlagt […]

 • Barnskötare till förskolan Blanka (vikariat)

  Som barnskötare I Vadstena förskolor ska Du ha kunskap om hur du tillsammans med dina kollegor förverkligar läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglar sig i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har kunskap kring hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser och stark drivkraft i att hålla […]

 • Sjuksköterska till hemsjukvården

  Att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, prioriterar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du följer upp de insatser och åtgärder som utförts och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Du har ett nära samarbete med omvårdnadspersonal och enhetschef på boendet, samt läkare på vårdcentral för att […]