Lediga jobb i Vadstena kommun

 • Vadstena Fastighets AB söker Lokalvårdsvikarie

  Vi erbjuder dig ett arbete som lokalvårdare där du bidrar till en god inomhusmiljö för våra medborgare. I jobbet ingår städning av lokaler, korridorer och wc, påfyllning av förbrukningsmaterial mm. Arbete utförs både med handredskap och maskiner. Vi följer Insta och Pryl. Golvvård utförs av en mindre grupp ofta förlagt […]

 • Bemanningssamordnare Hemtjänsten i Vadstena

  Som bemanningssamordnare inom hemtjänsten är du med och leder, utvecklar, utvärderar och analyserar verksamheten. Du tillsammans med kollega och två enhetschefer ansvarar för arbetet med personalgrupper, vikarier, brukare och anhöriga samt olika mötesforum. Du har ett ekonomiskt ansvar i form av att hålla en effektiv planering. Du har ett nära […]

 • 43/2022 Semestervikarier 2022 till vård och omsorg

  I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål är för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund […]

 • 2 nya tjänster som socialsekreterare i barn och familj

  Som socialsekreterare i barngrupp tilldelas du ärenden av 1:e socialsekreterare. Arbetsuppgifter kan vara mottagning av orosanmälningar, förhandsbedömningar, utredning, uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Som stöd i arbetet har du ärendehandledning som sker i grupp samt enskilt av 1:e socialsekreterare. Den första tiden har du stöd av en mentor. […]

 • Samhällsplanerare

  Som planerare kommer du att ansvara för att ta fram och handlägga detaljplaner, allt från idé till antagande. Du blir en del av en liten avdelning med många bollar i luften och kommer att ersätta en medarbetare som går vidare till andra uppdrag. Arbetsuppgifterna varierar över tid och innebär bland […]