Överförmyndarnämnden 20 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-20
Anslaget sattes upp: 2022-04-22
Sista dag för överklagande: 2022-05-16
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson