Kultur- och utbildningsnämnden 12 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Anslaget sattes upp: 2022-12-19
Sista dag för överklagande: 2023-01-09
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson