Valnämnden 17 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Anslaget sattes upp: 2024-04-25
Sista dag för överklagande: 2024-05-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner