Socialnämndens utskott 11 april

§ 53, 58-59 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-04-11
Anslaget sattes upp: 2023-04-11
Sista dag för överklagande: 2023-05-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström