Socialnämnden 18 maj

§ 78-80, 82 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-05-18
Anslaget sattes upp: 2022-05-18
Sista dag för överklagande: 2022-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström