Kultur- och utbildningsnämnden 18 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-03-18
Anslaget sattes upp: 2024-03-21
Sista dag för överklagande: 2024-04-11
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson