Kultur- och utbildningsnämnden 6 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-02-06
Anslaget sattes upp: 2023-02-13
Sista dag för överklagande: 2023-03-06
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson