Socialnämndens utskott 11 juli

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-07-11
Anslaget sattes upp: 2023-07-11
Sista dag för överklagande: 2023-08-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Lillemor Joelsson