Naturvård

Naturreservat och naturvård

I Vadstena kommun finns det många fina och värdefulla naturområden. Naturvård innebär att värdefulla naturområden skyddas men också om att möta människans behov och använda naturen och det som den ger.

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska få en god och hälsosam miljö. För att kunna få en sådan utveckling måste vi komma till insikt med att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta den väl.