Kultur- och utbildningsnämnden 13 september

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Anslaget sattes upp: 2021-09-16
Sista dag för överklagande: 2021-10-04
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson