Kommunfullmäktige 27 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-04-27
Anslaget sattes upp: 2022-05-06
Sista dag för överklagande: 2022-05-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson